POHASERVIS s.r.o. - školení PO a BOZP, obchodní a revizní činnost v rámci hasících přístrojů

Karlovo náměstí 520, 588 13 Polná kraj Vysočina

Web: www.pohaservis.cz
IČO: 25581333
DIČ: CZ25581333
Email: obchod@pohaservis.cz, info@pohaservis.cz
Email: miroslav.vatter@pohaservis.cz
Telefon: +420 567 222 113 - provozovna
Mobil: +420 777 150 910 - pan Vatter (majitel, BOZP a PO, revize)
Mobil: +420 723 004 737 - paní Ing. Vatterová (prodejna, e-shop)

 Komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce
Proč si nás vybrat? 

 • Profesionální přístup a dodržené termíny 
   
 • Široký sortiment produktů od ověřených výrobců
    
 • Špičkové služby a poradenství v PO a BOZP
    
 • 20 let zkušeností a působení v oboru

 REVIZNÍ ČINNOST

 • Požární ochrana

- Kontrola hasicích přístrojů
- Kontrola hydrantových systémů, suchovodů
- Kontrola požárních bezpečnostních zařízení HILTI
- Kontrola požárních bezpečnostních zařízení PROMAT
- Kontrola protipožárních dveří, ucpávek, nouzových osvětlení

 • Revize technických zařízení
  Zajistíme:

- Odborné prohlídky a revize plynových kotelen

- Revize a kontroly plynových zařízení
- Revize a prohlídky tlakových nádob
- Revize elektrických rozvodů a hromosvodů
- Revize elektrických spotřebičů a nářadí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- Kontrola regálů
- Kontrola žebříků

ŠKOLÍCÍ A PORADENSKÁ ČINNOST 

 • BOZP


- Identifikace nebezpečí, posuzování rizik a určení způsobu řízení a hodnocení pracovních rizik
- Hygiena práce a kategorizace prací
- Provádění pravidelné kontrolní činnosti
- Zpracování komplexní dokumentace BOZP (organizační směrnice, místní provozní bezpečnostní předpisy, technologické postupy, pracovní postupy dle individuálních potřeb zákazníka)
- Komplexní audity/prověrky, tematické a dílčí kontroly stavu BOZP a technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí
- Roční prověrka BOZP
- Šetření a součinnost při vyšetřování pracovní úrazovosti
- Poradenská a konzultační činnost v BOZP
- Vstupní a opakovaná školení BOZP
- Odborná školení pro práce a obsluhu technických zařízení
- Zastupování/účast při kontrolách státního dozoru – OIP

 • Požární ochrana

- Provádění pravidelné kontrolní činnosti
- Zpracování požárně bezpečnostního řešení k projektům staveb
- Zpracování komplexní dokumentace požární ochrany (pož. poplachové směrnice, požární řády, evakuační plány, operativní karty dle prováděné činnosti zákazníka)
- Poradenská a konzultační činnost v PO
- Vstupní a opakovaná školení PO
- Zastupování/účast při kontrolách státního požárního dozoru – HZS
- Požární asistence

Ověřená firma

Otevírací doba

 • Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00hod.
 • Úterý 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00hod.
 • Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00hod.
 • Čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00hod.
 • Pátek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00hod.
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno

Kontaktovat firmu