Shockey.cz Ondřej Smrž - Hokejový trenér Světlá nad Sázavou

Nové Město 944 , 582 91 Světlá nad Sázavou kraj Vysočina

Web: www.shockey.cz
IČO: 63598604
Email: info@shockey.cz
Mobil: +420 702 006 099 - pan Smrž
Mobil: +420 722 765 553 - paní Ročková

Hokejové bruslení patří mezi základní oblast dovedností, které musí každý hráč zvládnout. Jeho nácvik a zdokonalování je činnost, která nikdy nekončí a kterou ani ti nejlepší hokejisté nemohou ve svém tréninku pominout. V prvních letech cíleného tréninku by měla tvořit z drtivé části obsah tréninku a mělo by být využito široké spektrum prostředků a forem pro její získání. Špatné zvládnutí bruslení hráče limituje a v pozdějších letech jeho kariéry mu neumožňuje rozvinout jeho herní výkonnost na potřebnou míru.

 • Po zvládnutí všech základních technik bruslení je nutné spojovat tuto pohybovou dovednost s dalšími, a to především v činnostech s kotoučem.
 • Praxe ukazuje, že bruslení v jízdě vzad a vpřed v prudkých změnách směru s kotoučem je silně opomíjeno, což se později negativně projevuje v konfrontaci s jinými, hokejově vyspělými zeměmi.
 • Veškerá tato cvičení zaměřená na obratnost v bruslení bez kotouče i s kotoučem v nejmladších věkových kategoriích vytváří kvalitní a pevný nervosvalový pohybový stereotyp, který neustálým opakováním vyústí v dokonalost až brilantnost individuální techniky hráče.
 • V tréninku všech věkových kategorií jsou u nás opomíjena rovněž cvičení, při kterých dochází ke změnám a vychýlení těžiště /hluboké podřepy, kleky, předklony/ při ovládání kotouče.
 • Předčasná specializace hráčů na obránce a útočníky již v nejmladších věkových kategoriích navozuje velká omezení ve zvládnutí všech technik bruslení.
 • Stává se negativním činitelem rozvoje individuálních schopností hráčů.
 • Ve vyšších věkových kategorích se pak setkáváme s neobratnými a pomalými obránci a na druhé straně s útočníky, kteří neovládají dokonale obranné bruslařské dovednosti.
 • Jedině dobře zvládnutá technika bruslení při ovládání kotouče ve spojení s vysokým stupněm rozvoje rychlostních, silových a obratnostních schopností ve vyšších věkových kategoriích přivede hráče k dokonalému mistrovství a vysokému hernímu výkonu.
 • S výukou bruslení je vhodné začít již v předškolním věku (5 – 6 let) a v prvých dvou letech organizované přípravy mladých hráčů věnovat právě bruslení více jak 80 % času.
 • Pro nácvik bruslení je velmi důležitá podmínka kvalitního předvedení pohybu.
 • Proto je důležité, aby trenér byl velmi dobré kvality, protože hráči napodobují své vzory a udržují si některé znaky jejich bruslení i v dospelosti.
 • Vliv na bruslení má i velikost prostoru, ve kterém se hráč učí.
 • Při pohybu na malém hřišti je veden k častému překládání a ke změnám směru, naopak velký prostor podporuje jízdu ve skluzu.
 • Díky svému osobnímu a individuálnímu přístupu může Ondřej Smrž zachovat pro další generace vysokou úroveň hokeje u nás.
 • Struktura ročního tréninkového cyklu motivuje hráče a zlepšuje jejich schopnost aktivního učení. Pozitivní motivace je základním kamenem přístupu.
 • Trénink u mladých hráčů by měl probíhat alespoň 3x týdně po dobu 60 min. (do těchto hodin není zahrnuta všeobecná příprava mimo led).
 • U starších hráčů by měl probíhat dle počtu mistrovských utkání. V předzávodním období by se mělo trénovat samozřejmě více.

 

 

 

Ověřená firma

Otevírací doba

Dle telefonické dohody.

Kontaktovat firmu